[Bảo trì] Phiên bản V188 - Phù Đổng Thiên Vương

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 188, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 22/05/2015 đến 06h30 ngày 22/05/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Phù Đổng Thiên Vương.

Sự kiện: Phù Đổng Thiên Vương
Diễn ra từ ngày 22/05/2015 đến ngày 28/05/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Phù Đổng Thiên Vương để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top