[Bảo trì] Phiên bản V189 - Ký Ức Tuổi Thơ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 189, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 29/05/2015 đến 06h30 ngày 29/05/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Ký Ức Tuổi Thơ.

Sự kiện: Ký Ức Tuổi Thơ
Diễn ra từ ngày 29/05/2015 đến ngày 04/06/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Ký Ức Tuổi Thơ để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top