[Bảo trì] Phiên bản V190 - Cuồng Nhiệt Seagames

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 190, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 05/06/2015 đến 06h30 ngày 05/06/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Cuồng Nhiệt Seagames.

Sự kiện: Cuồng Nhiệt Seagames
Diễn ra từ ngày 05/06/2015 đến ngày 11/06/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Cuồng Nhiệt Seagames để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top