[Bảo trì] Phiên bản V192 - Săn Ngũ Độc Phù

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 192, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 19/06/2015 đến 06h30 ngày 19/06/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Săn Ngũ Độc Phù.

Sự kiện: Săn Ngũ Độc Phù
Diễn ra từ ngày 12/06/2015 đến ngày 25/06/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Săn Ngũ Độc Phù để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top