[Bảo trì] Phiên bản V193 - Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 193, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 26/06/2015 đến 06h30 ngày 26/06/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Ngôi Nhà Hạnh Phúc.

Sự kiện: Ngôi Nhà Hạnh Phúc
Diễn ra từ ngày 26/06/2015 đến ngày 02/07/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Ngôi Nhà Hạnh Phúc để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top