[Bảo trì] Phiên bản V194 - Ngũ Tuyệt Hội Ngộ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 194, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 03/07/2015 đến 06h30 ngày 03/07/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Ngũ Tuyệt Hội Ngộ.

Sự kiện: Ngũ Tuyệt Hội Ngộ
Diễn ra từ ngày 03/07/2015 đến ngày 09/07/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Ngũ Tuyệt Hội Ngộ để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top