[Bảo trì] Phiên bản V195 - Thất Đại Bảo Rương

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 195, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 10/07/2015 đến 06h30 ngày 10/07/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Thất Đại Bảo Rương

Sự kiện: Thất Đại Bảo Rương
Diễn ra từ ngày 10/07/2015 đến ngày 16/07/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Thất Đại Bảo Rương để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top