[Bảo trì] Phiên bản V197 - Lời Tri Ân

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 197, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 24/07/2015 đến 06h30 ngày 24/07/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Lời Tri Ân

Sự kiện: Lời Tri Ân
Diễn ra từ ngày 24/07/2015 đến ngày 30/07/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Lời Tri Ân để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top