[Bảo trì] Phiên bản V198 - Thần Long Chi Lực

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 198, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 31/07/2015 đến 01h30 ngày 31/07/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Thần Long Chi Lực

Sự kiện: Thần Long Chi Lực
Diễn ra từ ngày 31/07/2015 đến ngày 06/08/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Thần Long Chi Lực để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top