[Bảo trì] Phiên bản V199 - Bò Cạp Thiên Hạt

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 199, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 07/08/2015 đến 06h30 ngày 07/08/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Bò Cạp Thiên Hạt

Sự kiện: Bò Cạp Thiên Hạt
Diễn ra từ ngày 07/08/2015 đến ngày 13/08/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Bò Cạp Thiên Hạt để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top