[Bảo trì] Phiên bản V200 - Mừng Phiên Bản 200

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 200, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 14/08/2015 đến 06h30 ngày 14/08/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Mừng Phiên Bản 200

Sự kiện: Mừng Phiên Bản 200
Diễn ra từ ngày 14/08/2015 đến ngày 20/08/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Mừng Phiên Bản 200 để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top