[Bảo trì] Phiên bản V201 - Hoa Đăng Vu Lan

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị cho việc cập nhật phiên bản 201, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 21/08/2015 đến 06h30 ngày 21/08/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Hoa Đăng Vu Lan

Sự kiện: Hoa Đăng Vu Lan
Diễn ra từ ngày 21/08/2015 đến ngày 27/08/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Hoa Đăng Vu Lan để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top