[Bảo trì] Phiên bản V202 - Đại Lễ Quốc Khánh

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 202 mừng Lễ Vu Lan (28/8) và Quốc Khánh (2/9), Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 28/08/2015 đến 06h30 ngày 28/08/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Đại Lễ Quốc Khánh

Sự kiện: Đại Lễ Quốc Khánh
Diễn ra từ ngày 28/08/2015 đến ngày 03/09/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Đại Lễ Quốc Khánh để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top