[Bảo trì] Phiên bản V203 - Mùa Tựu Trường

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 203, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 04/09/2015 đến 01h30 ngày 04/09/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Mùa Tựu Trường

Sự kiện: Mùa Tựu Trường
Diễn ra từ ngày 04/09/2015 đến ngày 10/09/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Mùa Tựu Trường để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top