[Bảo trì] Phiên bản V204 - Niềm Vui Bất Ngờ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản 204, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì dự kiến từ 00h30 ngày 11/09/2015 đến 06h30 ngày 11/09/2015 , ngày sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện Niềm Vui Bất Ngờ

Sự kiện: Niềm Vui Bất Ngờ
Diễn ra từ ngày 11/09/2015 đến ngày 17/09/2015

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện Niềm Vui Bất Ngờ để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top