[Bảo trì] Tiến hành bảo trì 1 số máy chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

BĐH Võ Lâm Chi Mộng xin thông báo đến các Quý Nhân Sĩ trong giới Võ Lâm Chi Mộng ở những cụm máy chủ sau đây sẽ tiến hành bảo trì.

Máy Chủ Ghi Chú
9 Thần Long
  • Thời gian: 14h00 đến 17h00 ngày 11/10/2012
  • Trong thời gian này các Quý Nhân Sĩ sẽ không thể tiến hành chuyển đổi Zing xu thành Vàng
39 Thần Long
41 Châu Long
50 Huyền Long
51 Hàn Long
94 Giác Long
95 Đình Long
120 Song Long
151 Phi Điêu

Sau thời gian bảo trì trên, mọi Nhân Sĩ trong máy chủ này sẽ hoạt động bình thường trở lại

Nay kính báo,

Top