[Bảo trì] Trang đăng nhập VLCM

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để bảo đảm chất lượng khi trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng của Quý nhân sĩ tại các máy chủ, BĐH game Võ Lâm Chi Mộng quyết định bảo trì trang đăng nhập (http://id.vlcm.360game.vn/) trong thời gian ngắn.

Thời gian bảo trì: Từ 15h00 đến 16h00 ngày 02/04/2014

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục trải nghiệm thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Chân thành cáo lỗi cùng Quý nhân sĩ võ lâm về bất tiện này.

Nay kính báo,

Top