Bật mí bí ẩn Đá tinh luyện

Vật phẩm Đá tinh luyện đã có mặt tại Cửa hàng từ ngày 26/11/2011. Tác dụng của viên đá thần bí này là gì? Hãy cùng tại hạ thám thính tại Phạm Xảo Tượng.

Để có được trang bị 6 dòng là niềm mong muốn của số đông nhân sĩ, Đá Tinh Luyện có thể làm thay đổi thuộc tính cộng thêm của trang bị. Khi có Đá Tinh Luyện nhân sĩ có thể đến đối thoại cùng NPC Phạm Xảo Tượng tại Tương Dương.

Đối thoại với NPC Phạm Xảo Tượng

Chọn dòng Thăng cấp cường hóa và tại tạo thuộc tính

Kết quả

Tăng dòng thuộc tính phụ
Trước khi dùng đá tinh luyện Sau khi dùng đá tinh luyện
Top