Bất ngờ mới từ Võ Lâm Chi Mộng

Đón chờ những bất ngờ mới từ thế giới Võ Lâm Chi Mộng trong thời gian tới. Hấp dẫn hơn - Thú vị hơn - Sôi động hơn!

Lịch trình các tính năng sắp ra mắt
Thời gian Tính năng Thể loại Phần thưởng
20/4/2012 Thử nghiệm Đấu trường 3vs3 PK liên server Vật phẩm, trang bị, kinh nghiệm, danh vọng và danh hiệu
27/4/2012 Ra mắt Đấu trường 3vs3 PK liên server Vật phẩm, trang bị, kinh nghiệm, danh vọng và danh hiệu
Hệ thống Năng Động Tính năng Vật phẩm và Vàng khóa
Hệ thông Sư Đồ Tính năng Vật phẩm, danh vọng và kinh nghiệm
Hệ thống Ống Tiêu Trang bị Tăng thuộc tính của nhân vật
4/5/2012 Vận Tiêu Xa Nhiệm vụ Vật phẩm, kinh nghiệm, đồng, cống hiến bang hội, chân khí và danh hiệu
Hệ thống Độc Cô Cửu Kiếm Trang bị Tăng thuộc tính của nhân vật
11/5/2012 Nhiệm vụ tuần hoàn cao cấp Nhiệm Vụ Vật phẩm, kinh nghiệm và đồng
Hoa Sơn Luận Kiếm PK liên server Vật phẩm, trạng bị Hiền Viên Thần Kiếm, kinh nghiệm, danh vọng và danh hiệu

Thông tin sẽ được Bổn Minh chủ cập nhật thường xuyên trên trang chủ.

Top