[Big Update - V301] Hoạt động Đồng Hành Cùng Võ Lâm Chi Mộng

Quý Nhân sĩ thân mến,

Để tri ân sự gắn kết của các nhân sĩ trong thời gian qua. VLCM tổ chức sự kiện đồng hành cùng Võ Lâm Chi Mộng để cảm ơn sự tin tưởng cũng như sự nhiệt thành của quí nhân sĩ dành cho Võ Lâm Chi Mộng.

Thời Gian

Đối với các Gói Quà Gắn Kết 2 - 3 - 4 - 5 có thể nhận cùng lúc.

Từ ngày 01/06/2017 đến 21/07/2017 có nạp nhận được:

  Quà Gắn Kết 1*1(Khóa)

  Từ ngày 01/06/2017 đến 21/07/2017 chưa nạp.

  Ngày 22/07/2017 đến ngày 27/07/2017 nạp bất kỳ
  Quà Gắn Kết 2*1(Khóa)

  Từ ngày 01/06/2017 đến 21/07/2017 chưa nạp.

  Ngày 22/07/2017 đến ngày 27/07/2017 nạp 600 Vàng
  Quà Gắn Kết 3*1(Khóa)

  Từ ngày 01/06/2017 đến 21/07/2017 chưa nạp.

  Ngày 22/07/2017 đến ngày 27/07/2017 nạp 1.800 Vàng
  Quà Gắn Kết 4*1(Khóa)

  Từ ngày 01/06/2017 đến 21/07/2017 chưa nạp.

  Ngày 22/07/2017 đến ngày 27/07/2017 nạp 3.600 Vàng
  Quà Gắn Kết 5*1(Khóa)

  Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm thật tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

  Nay Kính báo,

  Top