Cáo lỗi về sự kiện Quà Tặng Giang Hồ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để chuẩn bị tốt hơn cho sự kiện Quà Tặng Giang Hồ, BĐH Võ Lâm Chi Mộng quyết định thay đổi thời gian bắt đầu sự kiện cụ thể như sau:

  • Thời gian cũ: 12:00 - 17/10/2014
  • Thời gian mới: 17:00 - 17/10/2014

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin gửi lời cáo lỗi chân thành đến quý nhân sĩ về những bất tiện này.

Nay kính báo,

Top