[Cập nhật hoạt động ngày 14/09] Cập nhật sau bảo trì ngày 14/09

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về một số cập nhật mới sau bảo trì ngày 14/09/2016 với các nội dung chính như sau:

Tiền Trang Chi Mộng

  • Bát Hồn Ấn : Giá 20.000 vàng/vé vàng/vàng khóa. Giới hạn mua : 200 lần.
  • Ngưng bán vật phẩm Võ Thần Đơn tại Tab Sự Kiên

Vận Tiêu

Đóng hoạt động Vận Tiêu X5

Tiềm Năng Thú Cưỡi Đơn - Siêu

Cập nhật thuộc tính của vật phẩm, cụ thể như sau:

Thuộc tính mới
  • Tấn Công : +100
  • Sinh Lực : + 100
  • Giá : +10
  • Lưu ý : Những thú cưỡi nào lợi dụng vàng khóa để tạo nhân vật nhỏ chuyển qua nhân vật trên cấp 65 sẽ bị điều chỉnh về 2000 viên

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top