Cập Nhật Một Số Nội Dung Hoạt Động V244

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin cập nhật một số nội dung hoạt động của phiên bản V244 như sau:

Hoạt Động Tri Ân - Tri Ngộ

  • Mức nạp vàng được tính từ ngày 01/01/2016 đến hết chương trình.
  • Cập nhật phần thưởng ở các gói Quà Tri Ân Đệ Tam - Đệ Tứ - Đệ Ngũ 2016

Lưu ý: Để có thể kiểm tra số vàng mà Quý Nhân sĩ đã đóng góp và Xây dựng Tương Dương vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tại http://hotro.zing.vn/ (Chọn sản phẩm Võ Lâm Chi Mộng).

Cập nhật công thức đổi Huyền Thiết Chi Tinh

vlcm_denhat222

Cập nhật phần thưởng

  • Quà Tri Ân Đệ Tam 2016 có vật phẩm Địa Nguyệt Chi Tinh để tham gia công thức đổi bên dưới.
  • Quà Tri Ân Đệ Tứ 2016 có vật phẩm Thiên Nhật Chi Tinh để tham gia công thức đổi bên dưới.
  • Quà Tri Ân Đệ Ngũ 2016 có vật phẩm Huyền Thiết Chi Tinh dùng để mở rộng tính năng Đồ Long Đao


vlcm_quatriandetam2016
vlcm_quatriandetu2016
vlcm_quatriandengu2016

Hoạt Động Màu Cờ Sắc Áo

  • Gói Quà Cờ và Quà Áo sẽ (Khóa). Khi mở ra các vật phẩm <Cờ> và <Áo> cũng sẽ (Khóa).

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top