[Cập nhật] Phần thưởng Truyền Nhân Ngũ Tuyệt (mới)

Nội dung hoạt động:

Truyền Nhân Ngũ Tuyệt 2015 (lần 2)

Thời gian diễn ra:

 • Diễn ra trong vòng 7 ngày và 14 ngày kể từ khi khai mở máy chủ.
  • VLCM: Tính từ máy chủ 525 trở đi

Thập Đại Kình Lực 7 ngày

Top 10 Lực Chiến sẽ nhận được phần thưởng từ Đông Tà Hoàng Dược Sư.

HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng Long Nha (10 sao) 8888 Long Thú Cân 10 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 10 Hồng Ngọc Trân Phẩm
Top 2 6888 Vé Vàng Huân Chương Hoàng Kim 9 Sao 6888 Long Thú Cân 8 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 8 Hồng Ngọc Trân Phẩm
Top 3 4888 Vé Vàng Huân Chương Hoàng Kim 8 Sao 4888 Long Thú Cân 6 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 6 Hồng Ngọc Trân Phẩm
Top 10 2888 Vé Vàng Huân Chương Hoàng Kim 7 Sao 2888 Long Thú Cân 4 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 4 Hồng Ngọc Trân Phẩm
Top 20 1888 Vé Vàng Huân Chương Hoàng Kim 6 Sao 1888 Long Thú Cân 3 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 2 Hồng Ngọc Trân Phẩm
Top 50 888 Vé Vàng Huân Chương Hoàng Kim 5 Sao 888 Long Thú Cân 2 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 1 Hồng Ngọc Trân Phẩm
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Long Nha (10 sao)
 • Công dụng: trang bị mạnh hóa nhân vật
Huân Chương Hoàng Kim
 • Công dụng: trang bị mạnh hóa nhân vật
Long Thú Cân
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Cung Tiễn
Bản Chế Tạo Bảo Ngọc
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: Sau khi dùng có thể tăng đá quý loại 7 lên 3 bậc, tạo ra đá quý loại 10 hiếm có.
Hồng Ngọc Trân Phẩm
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để khảm trên thú cưỡi, vũ khí, tăng tấn công

Thập Đại Cao Thủ 7 ngày

Top 10 Đẳng Cấp sẽ nhận được phần thưởng từ Tây Cuồng Dương Quá.

HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng Long Lân Thần Thú Cưỡi Đơn Truyền Thuyết 10 Chùy Vàng 6 Bàn Quay Tinh Thạch
Top 2 6888 Vé Vàng Long Lân Thần 6888 Luyện Cốt Đơn 8 Chùy Vàng 5 Bàn Quay Tinh Thạch
Top 3 4888 Vé Vàng Long Lân Thường 4888 Luyện Cốt Đơn 6 Chùy Vàng 4 Bàn Quay Tinh Thạch
Top 10 2888 Vé Vàng Kỳ Lân Thần 2888 Luyện Cốt Đơn 4 Chùy Vàng 3 Bàn Quay Tinh Thạch
Top 20 1888 Vé Vàng Kỳ Lân Thường 1888 Luyện Cốt Đơn 3 Chùy Vàng 2 Bàn Quay Tinh Thạch
Top 50 888 Vé Vàng Viêm Báo Thần 888 Luyện Cốt Đơn 2 Chùy Vàng 1 Bàn Quay Tinh Thạch
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Long Lân Thần
 • Công dụng: dùng để đeo vào nhân vật, mạnh hóa
Kỳ Lân Thần
 • Công dụng: dùng để đeo vào nhân vật, mạnh hóa
Viêm Báo Thần
 • Công dụng: dùng để đeo vào nhân vật, mạnh hóa
Luyện Cốt Đơn
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Thú Cưỡi
Chùy Vàng
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: Nhấp đôi sử dụng, cho Trang bị vào rèn sẽ tăng 10% thuộc tính tăng thêm.
Bàn Quay Tinh Thạch
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở bàn quay và nhận huân chương

Thập Đại Thần Thông 7 ngày

Top 10 Thành Tựu sẽ nhận được phần thưởng từ Nam Tăng Nhất Đăng Đại Sư.

HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng Huyết Long Đao (10 sao) 8888 Bồ Đề Đơn 10 Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ 6 Đế Vương Bảo Đồ
Top 2 6888 Vé Vàng Hậu Nghệ Thần Tiễn (9 sao) 6888 Bồ Đề Đơn 8 Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ 5 Đế Vương Bảo Đồ
Top 3 4888 Vé Vàng Hậu Nghệ Thần Tiễn (8 sao) 4888 Bồ Đề Đơn 6 Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ 4 Đế Vương Bảo Đồ
Top 10 2888 Vé Vàng Hậu Nghệ Thần Tiễn (7 sao) 2888 Bồ Đề Đơn 4 Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ 3 Đế Vương Bảo Đồ
Top 20 1888 Vé Vàng Hậu Nghệ Thần Tiễn (6 sao) 1888 Bồ Đề Đơn 3 Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ 2 Đế Vương Bảo Đồ
Top 50 888 Vé Vàng Hậu Nghệ Thần Tiễn (5 sao) 888 Bồ Đề Đơn 2 Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ 1 Đế Vương Bảo Đồ
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Huyết Long Đao (10 sao)
 • Tính Năng: khóa
 • Công dụng: mang vào để mạnh hóa nhân vật
Hậu Nghệ Thần Tiễn
 • Công dụng: Tăng cao thuộc tính nhân vật và cung tiễn
Bồ Đề Đơn
 • Tính Năng: khóa
 • Công dụng: dùng để nâng rèn luyện
Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để đổi 1 trong 25 loại chiến kỳ
Đế Vương Bảo Đồ
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: ghi lại cách đi đến Kho Đế Vương

Thập Đại Lăng Tuyệt 7 ngày

Top 10 Cảnh Giới sẽ nhận được phần thưởng từ Bắc Hiệp Quách Tĩnh.

HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng Phá Thiên Nhẫn (10 sao) 8888 Bích Linh Đơn 10 Vạn Năng Cường Hóa Phù 6 Bàn Quay Hoàng Đạo
Top 2 6888 Vé Vàng Hậu Nghệ Xạ Nhật (9 sao) 6888 Bích Linh Đơn 8 Vạn Năng Cường Hóa Phù 5 Bàn Quay Hoàng Đạo
Top 3 4888 Vé Vàng Hậu Nghệ Xạ Nhật (8 sao) 4888 Bích Linh Đơn 6 Vạn Năng Cường Hóa Phù 4 Bàn Quay Hoàng Đạo
Top 10 2888 Vé Vàng Hậu Nghệ Xạ Nhật (7 sao) 2888 Bích Linh Đơn 4 Vạn Năng Cường Hóa Phù 3 Bàn Quay Hoàng Đạo
Top 20 1888 Vé Vàng Hậu Nghệ Xạ Nhật (6 sao) 1888 Bích Linh Đơn 3 Vạn Năng Cường Hóa Phù 2 Bàn Quay Hoàng Đạo
Top 50 888 Vé Vàng Hậu Nghệ Xạ Nhật (5 sao) 888 Bích Linh Đơn 2 Vạn Năng Cường Hóa Phù 1 Bàn Quay Hoàng Đạo
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Phá Thiên Nhẫn (10 sao)
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: mang vào để mạnh hóa nhân vật
Hậu Nghệ Xạ Nhật
 • Tính Năng: Khóa
 • Công dụng: Tăng cao thuộc tính nhân vật và cung tiễn
Bích Linh Đơn
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: Dùng để thăng cấp Đan Điền
Vạn Năng Cường Hóa Phù
 • Tính Năng: Khóa
 • Công dụng: Dùng để cường hóa chiến kỳ
Bàn Quay Hoàng Đạo
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mở bàn quay và nhận huân chương

Thập Đại Kình Lực 14 ngày

Top 10 Lực Chiến sẽ nhận được phần thưởng từ Đông Tà Hoàng Dược Sư.

HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng Giáng Long Thần Kiếm (10 sao) 8888 Hỏa Long Đơn 10 Chùy Vàng 6 Rương Ngạo Thần - Phi Long
Top 2 6888 Vé Vàng Huân Chương Cuồng Long (9 Sao) 6888 Hỏa Long Đơn 8 Chùy Vàng 5 Rương Ngạo Thần - Phi Long
Top 3 4888 Vé Vàng Huân Chương Cuồng Long (8 Sao) 4888 Hỏa Long Đơn 6 Chùy Vàng 4 Rương Ngạo Thần - Phi Long
Top 10 2888 Vé Vàng Huân Chương Cuồng Long (7 Sao) 2888 Hỏa Long Đơn 4 Chùy Vàng 3 Rương Ngạo Thần - Phi Long
Top 20 1888 Vé Vàng Huân Chương Cuồng Long (6 Sao) 1888 Hỏa Long Đơn 3 Chùy Vàng 2 Rương Ngạo Thần - Phi Long
Top 50 888 Vé Vàng Huân Chương Cuồng Long (5 Sao) 888 Hỏa Long Đơn 2 Chùy Vàng 1 Rương Ngạo Thần - Phi Long
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Giáng Long Thần Kiếm (10 sao)
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật.
Huân Chương Cuồng Long
 • Tính Năng: Khóa.
 • Công dụng: huân chương khi trang bị sẽ tăng thuộc tính cho nhân vật.
Hỏa Long Đơn
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: Một trong những linh dược quý hiếm, giúp tăng công lực
Chùy Vàng
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: Nhấp đôi sử dụng, cho Trang bị vào rèn sẽ tăng 10% thuộc tính tăng thêm.
Rương Ngạo Thần Phi Long
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 10 món trang bị Ngạo Thần - Phi Long

Thập Đại Cao Thủ 14 ngày

Top 10 Đẳng Cấp sẽ nhận được phần thưởng từ Tây Cuồng Dương Quá.

HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng Giáng Long Giới Chỉ (10 sao) 8888 Hỗn Nguyên Đơn 10 Vạn Năng Cường Hóa Phù 8888 Hồn Tứ Linh
Top 2 6888 Vé Vàng Huân Chương Bạo Kình (9 Sao) 6888 Hỗn Nguyên Đơn 8 Vạn Năng Cường Hóa Phù 6888 Hồn Tứ Linh
Top 3 4888 Vé Vàng Huân Chương Bạo Kình (8 Sao) 4888 Hỗn Nguyên Đơn 6 Vạn Năng Cường Hóa Phù 4888 Hồn Tứ Linh
Top 10 2888 Vé Vàng Huân Chương Bạo Kình (7 Sao) 2888 Hỗn Nguyên Đơn 4 Vạn Năng Cường Hóa Phù 2888 Hồn Tứ Linh
Top 20 1888 Vé Vàng Huân Chương Bạo Kình (6 Sao) 1888 Hỗn Nguyên Đơn 3 Vạn Năng Cường Hóa Phù 1888 Hồn Tứ Linh
Top 50 888 Vé Vàng Huân Chương Bạo Kình (5 Sao) 888 Hỗn Nguyên Đơn 2 Vạn Năng Cường Hóa Phù 888 Hồn Tứ Linh
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Giáng Long Giới Chỉ (10 sao)
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật.
Huân Chương Bạo Kình
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: huân chương khi trang bị sẽ tăng thuộc tính cho nhân vật.
Hỗn Nguyên Đơn
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Độc Cô Cửu Kiếm.
Vạn Năng Cường Hóa Phù
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa Chiến Kỳ
Hồn Tứ Linh
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để đổi 1 trong 4 loại Hồn Thanh Long, Hồn Bạch Hổ, Hồn Chu Tước, Hồn Huyền Vũ.

Thập Đại Thần Thông 14 ngày

Top 10 Thành Tựu sẽ nhận được phần thưởng từ Nam Tăng Nhất Đăng Đại Sư.

HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng Liệt Không Kiếm (10 sao) 8888 Thăng Đoạn Thạch 10 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 6 Kinh Nghiệm Đơn Siêu
Top 2 6888 Vé Vàng Huân Chương Hắc Hổ (9 Sao) 6888 Thăng Đoạn Thạch 8 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 5 Kinh Nghiệm Đơn Siêu
Top 3 4888 Vé Vàng Huân Chương Hắc Hổ (8 Sao) 4888 Thăng Đoạn Thạch 6 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 4 Kinh Nghiệm Đơn Siêu
Top 10 2888 Vé Vàng Huân Chương Hắc Hổ (7 Sao) 2888 Thăng Đoạn Thạch 4 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 3 Kinh Nghiệm Đơn Siêu
Top 20 1888 Vé Vàng Huân Chương Hắc Hổ (6 Sao) 1888 Thăng Đoạn Thạch 3 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 2 Kinh Nghiệm Đơn Siêu
Top 50 888 Vé Vàng Huân Chương Hắc Hổ (5 Sao) 888 Thăng Đoạn Thạch 2 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 1 Kinh Nghiệm Đơn Siêu
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Liệt Không Kiếm (10 sao)
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật.
Huân Chương Hắc Hổ
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật
Thăng Đoạn Thạch
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Ống Tiêu
Bản Chế Tạo Bảo Ngọc
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: Sau khi dùng có thể tăng đá quý loại 7 lên 3 bậc, tạo ra đá quý loại 10 hiếm có.
Kinh Nghiệm Đơn - Siêu
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: sử dụng tăng 1 cấp cho nhân vật

Thập Đại Lăng Tuyệt 14 ngày

Top 10 Cảnh Giới sẽ nhận được phần thưởng từ Bắc Hiệp Quách Tĩnh.

HạngPhần thưởng
Top 1 8888 Vé Vàng Yển Nguyệt Đao (10 sao) 8888 Bí Kíp Cửu Âm 10 Hoàng Kim Lệnh 6 Hiên Viên Cường Hóa Phù
Top 2 6888 Vé Vàng Huân Chương Nhật Nguyệt (9 Sao) 6888 Bí Kíp Cửu Âm 8 Hoàng Kim Lệnh 5 Hiên Viên Cường Hóa Phù
Top 3 4888 Vé Vàng Huân Chương Nhật Nguyệt (8 Sao) 4888 Bí Kíp Cửu Âm 6 Hoàng Kim Lệnh 4 Hiên Viên Cường Hóa Phù
Top 10 2888 Vé Vàng Huân Chương Nhật Nguyệt (7 Sao) 2888 Bí Kíp Cửu Âm 5 Hoàng Kim Lệnh 3 Hiên Viên Cường Hóa Phù
Top 20 1888 Vé Vàng Huân Chương Nhật Nguyệt (6 Sao) 1888 Bí Kíp Cửu Âm 4 Hoàng Kim Lệnh 2 Hiên Viên Cường Hóa Phù
Top 50 888 Vé Vàng Huân Chương Nhật Nguyệt (5 Sao) 888 Bí Kíp Cửu Âm 2 Hoàng Kim Lệnh 1 Hiên Viên Cường Hóa Phù
Tên vật phẩmHình ảnhMô Tả
Yển Nguyệt Đao (10 sao)
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật.
Huân Chương Nhật Nguyệt
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để tăng thuộc tính cho nhân vật
Bí Kíp Cửu Âm
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: Lĩnh hội Cửu Âm Chân Kinh
Hoàng Kim Lệnh
 • Tính năng: Khóa
 • Công dụng: dùng để nâng cấp Huân Chương và Chiến Kỳ
Hiên Viên Cường Hóa Phù
 • Tính chất: khóa
 • Công dùng để cường hóa Trang Bị Hiên Viên, tỷ lệ thành công 100%.

Lưu ý

 • Hoạt động này diễn ra trong vòng 7 ngày và 14 ngày (kể từ khi khai mở máy chủ) và chỉ áp dụng cho máy chủ:
  • VLCM: Tính từ máy chủ 525 trở đi
 • Riêng các máy chủ mở từ Uyển Võ (520) đến Thương Võ (524) cũng sẽ được cập nhật phần thưởng sau
 • Mỗi nhân vật có thể tham gia ở nhiều hạng mục để nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Danh sách nhận thưởng chỉ căn cứ tại giao diện của hoạt động xếp hạng lúc 6 giờ sang ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày mở máy chủ.
 • Phần thưởng sẽ nhận tại giao diện hoạt động.
 • Quý nhân sĩ vui lòng cập nhật thông tin nhân vật trước 05:00 giờ sáng mỗi ngày để tránh sự cố trong quá trình cập nhật thông tin vào 06:00 giờ sáng

Quý nhân sĩ sẽ vào đây để được nhận thưởng theo đúng mốc 7 ngày và 14 ngày (nếu máy chủ qua ngày tiếp theo sẽ không thể nhận được phần thưởng)

Top