[Cập nhật phiên bản]Cập nhật nội dung V253

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo về một số nội dung cần lưu ý của phiên bản V253 - Du Ngoạn Đào Hoa với các nội dung chính như sau:

Mở cấp 201 đến 250

  • Để có thể phục vụ Quý Nhân sĩ tốt hơn, nay Ban Điều Hành xin dời lại thời gian Mở Cấp 201 đến 250 vào các phiên bản kế tiếp để có thể có nhiều thời gian hơn trong công tác kiểm tra tính năng mới này.
  • Vật phẩm Tinh Tủy Đông Tà cũng sẽ được dời lại ngày ra mắt ở các phiên bản kế tiếp.

Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể tham gia và trải nghiệm các hoạt động hấp dẫn khác cùng Võ Lâm Chi Mông.

Nay Kính báo,

Top