[Cập nhật phiên bản]Lễ Hiếu Tri Ân - V252

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo về một số nội dung cần lưu ý của phiên bản V252 - Lễ Hiếu Tri Ân với các nội dung chính như sau:

Hoa Đăng Tháng 7

  • Tình trạng tổn thất 3.000 Vàng khi tham gia hoạt động Hoa Đăng Tháng 7 ở 2 công thức đổi Vũ Long Tinh và Vân Long Tinh đã được khắc phục.
  • Ngay bay giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể tham gia hoạt động Hoa Đăng Tháng 7.

Long Sinh Cửu Phẩm

    • Hiện tại, phần thưởng của gói Đệ Nhất V252 không đúng như trên thông tin của vật phẩm.
Cụ thể:
    • Khi mở gói Đệ Nhất V252 sẽ có xác suất nhận được các vật phẩm:

- Long Sinh Cửu Tử*1( không khóa)

- Tư Chất Đơn Siêu*1( không khóa)

- Kỹ Năng Đơn*1(không khóa)

- Võ Thần Khuyên -Thú*1(không khóa)

- Võ Thần Bội -Thú*1(không khóa)

- Võ Thần Bào -Thú*1(không khóa)

- Võ Thần Trảo -Thú*1(không khóa)

- Võ Thần Giáp- Thú*1(không khóa)

- Niết Bàn Tịch*6(khóa)

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin thông báo :
    • Quà Nhất Phẩm này nếu thật sự không hài lòng vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tại Hotro.zing.vn. Ban Điều Hành sẽ có hướng xử lý trong từng trường hợp.
Các vấn đề bất tiện trên sẽ được Ban Điều Hành hỗ trợ tại phiên bản kế tiếp V253.

Nay Kính báo,

Top