Cập nhật sự kiện Văn Ôn Võ Luyện

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ngay sau đợt bảo trì ngắn từ 0h đến 0h30 ngày 11/05/2012, thế giới Võ Lâm Chi Mộng sẽ đón chào sự kiện hấp dẫn với hoạt động và các tính năng mới.

Sự kiện Văn Ôn Võ Luyện

Diễn ra từ ngày 11/05/2012 đến ngày 17/05/2012

Vật phẩm mới

Tên vật phẩm Số lượng có thể mua trong 1 ngày Số lượng vật phẩm có được khi mở ra Giá
Túi Hỗn Nguyên Đơn 1 50 2000
Túi Thăng Đoạn Thạch 1 50 2000
Túi Long Thú Cân 1 50 1500
Túi Bích Linh Đơn 1 50 1500
Túi Chùy Lam 1 50 1500
Túi Bia Ám Khí 1 200 2000
Túi Tụ Linh Châu 1 200 2000

Tính năng mới

  • Độc Cô Cửu Kiếm
  • Phó bản Vạn Thú Trận

Nay kính báo,

Top