Chiếc bánh Lang Liêu

Chiếc bánh Lang Liêu kính dâng trời đất
Tỏ tấm lòng con cháu nhớ ơn sâu

Khi đất và trời quyện hòa trong từng chiếc bánh kính dâng đất tổ, con cháu ngàn sau nghiêng mình trước các bậc tiền nhân dựng nước tỏ lòng hiếu lễ. Hướng về ngày Giỗ Tổ, nhân sĩ võ lâm đã chuẩn bị gì chưa?

Chiếc bánh Lang Liêu sẽ được tái hiện trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng. Sống lại cảm giác của Lang Liêu lúc chờ bánh chín, sống lại cảm giác khi đem bánh dâng kính Tổ tiên cùng Võ Lâm Chi Mộng. Sự kiện sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới.

Top