Chiếm giữ Tương Dương, bằng hữu có sẵn sàng?

Vạn nhân quyết chiến
Tại Tương Dương Thành
Huyền Cơ trận pháp
Xuất Du Long Đao

Lời sấm truyền từ ngàn năm trước đã sắp thành hiện thực. Cánh cổng chiến trường Tương Dương khai mở, Du Long Đao sẽ tái hiện nhân gian.

Ai sẽ chiếm giữ Tương Dương, thay Quách Tĩnh trấn an bá tánh? Ai sẽ đoạt Du Long Đao, trở thành vô địch thiên hạ? Hãy chờ cánh cổng Tương Dương thành khai mở. Thông tin về phiên bản mới Tương Dương Thành Chiến sẽ được Bổn Minh chủ sớm cập nhật trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

Top