Chiến trường cổ - Vạn thế lưu danh

Nằm bên bờ sông Tương Giang êm đềm trôi chảy, thành Tương Dương chiếm một vị trí quân sự quan trọng. Nắm giữ vận mệnh của Tương Dương cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ toàn cục chiến đồ. Chiến trường khói lửa rợp trời, kiêu binh nổi loạn. Ai sẽ thay Quách Tĩnh - Hoàng Dung trấn thành vệ quốc?

Chiến trường cổ - Vạn thế lưu danh

Cánh cổng ấy, sẽ khai mở trong những ngày sắp tới. Ai sẽ trở thành người chiến thắng, cướp cờ thị uy thiên hạ?

Top