[Chiến Trường] Hệ Thống Điểm Uy Danh

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về hệ thống tính điểm và phần thưởng khi tham gia Chiến Trường với nội dung chính như sau:

[Chiến Trường] Hệ Thống Điểm Uy Danh

 • 23h59 Chủ Nhật sẽ tổng kết điểm Uy Danh
 • 06h00 – 12h00 Thứ Hai sẽ nhận phần thưởng Top 10 Uy Danh (Tuần)
 • 13h00 Thứ Hai: hệ thống sẽ tạo mới lại và bắt đầu tính điểm Uy Danh Tuần
 • Phần thưởng Uy Danh:
Hạng 1 01 Gói Quà Uy Danh 1 2888 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 2 01 Gói Quà Uy Danh 2 1888 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 3 01 Gói Quà Uy Danh 3 1688 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 4 01 Gói Quà Uy Danh 4 1488 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 5 01 Gói Quà Uy Danh 5 1288 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 6 01 Gói Quà Uy Danh 6 1088 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 7 01 Gói Quà Uy Danh 7 888 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 8 01 Gói Quà Uy Danh 8 688 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 9 01 Gói Quà Uy Danh 9 468 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 10 01 Gói Quà Uy Danh 10 268 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
 • Uy Danh Lệnh : Hiệu ứng cộng thêm thuộc tính của Uy Danh Lệnh sẽ mất đi vào thứ 2 của mỗi tuần sau khi sử dụng.
  • Tấn công +888.888
  • Phòng thủ +688.888
  • Bạo kích +8.888
  • Né tránh +8.888
  • Sinh lực +8.888.888
 • [Điều chỉnh] Nguyên Soái: miễn dịch với chiêu thức Đại Lực Kim Cang.
Nay kính báo,
Top