Chinh phục Thanh Long

Cổ Mộ lại không yên tĩnh khi toàn cõi võ lâm vẫn xôn xao truy tìm bản thất lạc của Cửu Âm Chân Kinh. Quái thú Thanh Long buộc phải xuất hiện, thị uy cùng thiên hạ.

  • Thời gian xuất hiện boss Thanh Long: 19h30 hằng ngày, từ ngày 16/03/2012
  • Địa điểm xuất hiện: Cổ Mộ Mật Thất (cấp 80 - 100)

Boss Thanh Long

Thanh Long thống trị phương Đông, thuộc hành Mộc. Sức mạnh Thanh Long là sức mạnh danh chấn cửu thiên, ngàn năm bất phục. Chiến thắng Thanh Long, chứng tỏ khả năng thống trị võ lâm, đồng thời, nhận thêm nhiều vật báu.

Tên Vật Phẩm
Xá Lợi cấp 6
Gói Quà Thú Cưỡi
Mật Tịch Đan Điền cấp cao
Phỉ Thủy cấp 5
Trân châu Cấp 5
Lam Thủy Tinh cấp 5
Kinh Nghiệm Đơn x5

Khi mở 2 gói quà mật tịch đan điền cấp cao sẽ ngẫu nhiên nhận được một trong các phần thưởng sau:

Mật tịch Đan Điền cấp cao
1 Đạn Chỉ Thần Thông (không khóa)
1 Tả Hữu Hổ Bác (không khóa)
1 Đồ Chiến Văn (không khóa)
1 Hổ Dực Trận Pháp (không khóa)
1 Phong Thỉ Trận Pháp (không khóa)
1 Thái Ất Trận Pháp (không khóa)
1 Ngưng Huyết Ly Hồn (không khóa)

Ghi chú

  • Phần thưởng đánh Boss là ngẫu nhiên.
  • Hoạt động dựa vào may mắn.

Bằng hữu đã sẵn sàng để nghênh chiến Thanh Long, sẽ xuất hiện lần đầu tiên vào lúc 19h30 tối nay - 16/03/2012?

Top