Chờ đợi Hoa Sơn Nhất Chiến

Bí ẩn về bộ Hiên Viên Kiếm vẫn thôi thúc nhân sĩ tứ phương tụ tập dưới chân núi Hoa Sơn vào kỳ đại hội hằng năm. Hoa Sơn không lúc nào yên tĩnh...

Hoa Sơn Nhất Chiến

Nhân sĩ đã chuẩn bị gì cho Hoa Sơn Luận Kiếm? Hãy chờ đợi những gói quà hấp dẫn cùng những thông tin bổ ích từ sự kiện Hoa Sơn Nhất Chiến - chính thức khai mở trong những ngày sắp tới.

Top