[Chương trình] KẾT HUYNH ĐỆ - CHUNG QUÀ TẶNG

KẾT HUYNH ĐỆ - CHUNG QUÀ TẶNG

“ Ra đi gặp được bạn hiền -  Như là ăn quả đào tiên trên trời”

Trong bước đường hành tẩu phiêu du giang hồ, quý nhân sĩ sẽ cần biết bao những người bạn hiền - những hảo huynh đệ cùng song hành và hỗ trợ đắc lực trong những tình huống hiểm nguy hay những lúc nhàn cư, đàm đạo.

Chương trình diễn ra từ ngày 30/8/2013 đến 12/9/2013

Quý nhân sĩ cùng bằng hữu của mình đã tham gia vào chương trình hay chưa? Chỉ còn một tuần nữa là chương trình KẾT HUYNH ĐỆ - CHUNG QUÀ TẶNG kết thúc! Quý nhân sĩ đừng bỏ lõ cơ hội này !

Top