[Chương Trình] Mùa Hè Hội Ngộ

Thể lệ tham gia

  • Thời gian diễn ra: vào lúc 10h00 ngày 16/5 đến 23h59 ngày 31/5/2016
  • Áp dụng cho toàn bộ máy chủ Võ Lâm Chi Mộng
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần duy nhất
  • Đủ điều kiện mới có thể nhận được gói quà tương ứng
Gói QuàCách Nhận
Gói Quà Tân Thủ Tháng 5

Mỗi tài khoản được nhận miễn phí 1 lần vật phẩm Tân Thủ Ngũ Tuyệt Lệnh

Gói Quà Bằng Hữu

Các tài khoản có đăng nhập vào game trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/4/2016 nhưng KHÔNG NẠP VÀNG trong khoảng thời gian trên sẽ nhận được vật phẩm Bằng Hữu

Gói Quà Tri Kỷ

Các tài khoản có đăng nhập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2016 và Có Nạp Vàng trong khoảng thời gian trên sẽ nhận được vật phẩm Tri Kỷ

Gói quà Chiến Hữu

Các tài khoản không đăng nhập từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2016. Từ ngày 01/5/2016 có đăng nhập vào game và NẠP 200 vàng sẽ nhận được vật phẩm Chiến Hữu

Gói Quà Tâm Giao

Các tài khoản có đăng nhập từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2016 nhưng KHÔNG NẠP VÀNG. Từ 01/5/2016 tiếp tục đăng nhập và NẠP 1800 vàng có thể nhận vật phẩm Tâm Giao

Gói Quà Đồng Đội

Các tài khoản có đăng nhập và có nạp vàng bất kỳ từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2016 . Từ 1/5/2016 tiếp tục đăng nhập và nạp 6000 vàng có thể nhận vật phẩm Đồng Đội

Lưu ý

  • Hoạt động được tính theo tích lũy thẻ nạp. Tính từ ngày 1/5/2016 đến 23h59 ngày 31/5/2016
  • Những tài khoản vừa nạp vàng thành công vào game thì sau 24 giờ mới có thể nhận được vật phẩm đổi gói quà.
  • Các vật phẩm trên dùng để đổi các gói quà tương ứng tại Tab Tính Năng – Tân Thủ Tháng 5
  • Mỗi gói quà chỉ nhận đổi được 1 lần trong thời gian hoạt động diễn ra.
  • Những nhân vật chưa đăng nhập từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/04/2016 khi đăng nhập lại thì 24 giờ sau mới có thể nhận quà.
Top