[Chương Trình] Quà Ngũ Tuyệt

Quà Ngũ Tuyệt

  • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ nạp 2.000 vàng sẽ nhận được gói quà Ngũ Tuyệt.
  • Thời gian tích lũy: 00:00 - 10/03/2016 đến 23:59 - 10/03/2016
  • Thời gian nhận thưởng: 00:00 - 10/03/2016 đến 23:59 - 10/03/2016
  • Nhận quà tại cổng 360game.vn mục code Vip.
Gói QuàPhần Thưởng
  • Bùa Cường Hóa *25 (khóa)
  • Đế Vương Bảo Đồ *15 (khóa)
  • Kinh Nghiệm Đơn Siêu *5 (khóa)
  • Nhân Vật Kim Đơn Siêu *5 (khóa)
  • Nguyên Liệu Cao Cấp *1555 (khóa)
Top