Chương trình Quà Tân Thủ Vương Giả Chi Bang

Chào mừng ra mắt tính năng mới Vương Giả Chi Bang, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin ra mắt 2 gói quà Tân Thủ Vương Giả - Chi Bang các Nhân Sĩ đang tham gia máy chủ mới.

Gói quà Vương Giả

Thời gian
 • Thời gian tích lũy: 08:00 - 13/11 đến 23:59 - 29/11.
 • Thời gian nhận thưởng: 08:00 - 13/11 đến 23:59 - 29/11.
 • Áp Dụng: S585 - S592
 • Nhận quà tại cổng 360game.vn mục code Vip.
 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ có thể nhận miễn phí gói quà Vương Giả.
Gói QuàPhần Thưởng
 • Bí Kíp Giáng Long *1688 (khóa)
 • Bí Kíp Phi Long *1688 (khóa)
 • Bí Kíp Cửu Âm *1688 (khóa)
 • Lục Mạch Huyền Đơn *1688 (khóa)
 • Hỗn Nguyên Đơn *1688 khóa)
 • Hỏa Long Đơn *1688 (khóa)
 • Kinh Nghiệm Đơn - Siêu *1 (khóa)
 • Bàn Quay Tinh Thạch *1 (khóa)
 • Hộ Thể Thần Đơn *1688 (khóa)
 • Bắc Minh Tâm Pháp *1688 (khóa)
 • Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 *1688 ( khóa)
 • Đào Thực Tinh Túy *1688 (khóa)
 • Nguyên Khí Đơn *1688 (khóa)
 • Dịch Cân Đơn *1688 (khóa)
 • Bàn Quay Hoàng Đạo *1 (khóa)
 • Đế Vương Bảo Đồ *1 (khóa)
 • Danh Hiệu "Tiếu Ngạo" *1 (khóa)
 • Long Lân Thường (Hồn) *1 (khóa)
 • Bá Vương Kiếm *1 (khóa)

Gói quà Chi Bang

Thời gian
 • Thời gian tích lũy: 08:00 - 13/11 đến 23:59 - 29/11.
 • Thời gian nhận thưởng: 08:00 - 13/11 đến 23:59 - 29/11.
 • Áp Dụng: cho tất cả các máy chủ.
 • Nhận quà tại cổng 360game.vn mục code Vip.
 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ tích lũy đủ 600 vàng sẽ nhận được gói quà Chi Bang.
Gói QuàPhần Thưởng
 • Bí Kíp Giáng Long *1111 (khóa)
 • Hộ Thể Thần Đơn *2222 (khóa)
 • Bí Kíp Tử Hà *3333 (khóa)
 • Bí Kíp Thái Huyền *4444 (khóa)
 • Lệnh Bài Thiên Quan *5555 (khóa)
 • Huyết Ma Tâm Kinh *6666 (khóa)
 • Lục Mạch Huyền Đơn *7777 (khóa)
 • Thiên Sứ Vũ - Bậc 1 *8888 (khóa)
 • Đào Thực Tinh Túy *9999 (khóa)
 • Bàn Quay Tinh Thạch *6 (khóa)
 • Bàn Quay Hoàng Đạo *6 (khóa)
 • Đế Vương Bảo Đồ *6 (khóa)
 • Thẻ Đổi Giới Chỉ *1 (khóa)
 • Thập Nhị Sinh Tiếu *1 (khóa)
 • Tín Vật Môn Phái *1 (khóa)
 • Vương Giả Tinh Thạch *1 (khóa)
Top