Chương trình Quà Tháng 10, Quà Sinh Nhật

Tháng 10 đang đến gần kề cùng với sinh Nhật Võ Lâm Chi Mộng, hiện tại Ban Điều Hành đang chuẩn bị rất nhiều sự kiện để phục vụ quý Nhân Sĩ, trước hết hãy nhận quà Đón Chào Tháng 10 và quà Đón Chào Sinh Nhật.

Thời gian

 • Thời gian tích lũy: 00:00 - 28/09 đến 23:59 - 30/09.
 • Thời gian nhận thưởng: 17:00 - 28/09.
 • Nhận quà tại cổng 360game.vn.

Gói quà Đón Chào Tháng 10

 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ có thể nhận miễn phí gói quà Đón Chào Tháng 10.
Gói QuàPhần Thưởng
 • Bùa Tái Tạo *6 (khóa)
 • Bùa Cường Hóa*6 (khóa)
 • Đế Vương Bảo Đồ*3(khóa)
 • Kinh Nghiệm Đơn Siêu*2(khóa)
 • Nhân Vật Kim Đơn Siêu*1khóa)
 • Nguyên Liệu Cao Cấp*688(khóa)

Gói quà Đón Chào Sinh Nhật

 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ tích lũy đủ 1800 vàng sẽ nhận được gói quà Đón Chào Sinh Nhật.
Gói QuàPhần Thưởng
 • Bùa Tái Tạo *18
 • Bùa Cường Hóa *18 (khóa)
 • Đế Vương Bảo Đồ *9 (khóa)
 • Kinh Nghiệm Đơn Siêu *6 (khóa)
 • Nhân Vật Kim Đơn Siêu *3 (khóa)
 • Nguyên Liệu Cao Cấp *1888 (khóa)
Top