Chương trình Quà Vương Giả Chi Bang

Chào mừng ra mắt tính năng mới Vương Giả Chi Bang, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin ra mắt 2 gói quà Vương Giả - Chi Bang phục vụ mọi người.

Thời gian

 • Thời gian tích lũy: 00:00 - 09/01 đến 23:59 - 09/01.
 • Thời gian nhận thưởng: 15:45 - 09/01 đến 23:59 - 09/01.
 • Nhận quà tại cổng 360game.vn mục code Vip.

Gói quà Vương Giả

 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ nạp 600 vàng có thể nhận gói quà Vương Giả.
Gói QuàPhần Thưởng
 • Bùa Tái Tạo *6 (khóa)
 • Bùa Cường Hóa*6 (khóa)
 • Đế Vương Bảo Đồ*3(khóa)
 • Kinh Nghiệm Đơn Siêu*2(khóa)
 • Nhân Vật Kim Đơn Siêu*1khóa)
 • Nguyên Liệu Cao Cấp*688(khóa)

Gói quà Chi Bang

 • Trong thời gian hoạt động, quý Nhân Sĩ tích lũy đủ 1800 vàng sẽ nhận được gói quà Chi Bang.
Gói QuàPhần Thưởng
 • Bùa Tái Tạo *18
 • Bùa Cường Hóa *18 (khóa)
 • Đế Vương Bảo Đồ *9 (khóa)
 • Kinh Nghiệm Đơn Siêu *6 (khóa)
 • Nhân Vật Kim Đơn Siêu *3 (khóa)
 • Nguyên Liệu Cao Cấp *1888 (khóa)
Top