Có thể tham gia VLCM ngay trên Zing Me

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để giúp Quý nhân sĩ có thể thoải mái và thuận tiện hơn khi du hiệp, hiện nay nhân sĩ đã có thể đăng nhập vào thế giới Võ Lâm Chi Mộng ngay tại trang fanpage của Võ Lâm Chi Mộng trên Zing Me. Bằng hữu chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản game của mình là có thể tham gia.

Võ Lâm Chi Mộng nổi bật trên trang ứng dụng Zing Me

Nhấn chọn để có lưu Võ Lâm Chi Mộng vào trang ứng dụng của mình

Bên cạnh đó, ngay trên trang fanpage của Võ Lâm Chi Mộng trên Zing Me, bằng hữu cũng có thể dễ dàng đăng nhập vào thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Hãy nhấn vào nút trên trang fanpage của Võ Lâm Chi Mộng trên Zing Me để trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng trên Zing Me và chuẩn bị tham gia các sự kiện nhiệt náo sắp diễn ra.

Top