[CSM TALK] Event đồng hành cùng game thủ VLCM

Danh sách event

Ngày chạy Giờ chạy Tên Event Phần thưởng Số lượng giải
Thứ 2 13h30 - 15h30 Ký Ức Chi Mộng
68 Luyện Cốt Đơn
5
17h30 - 19h30 Thổ Vương Chi Mộng
68 Long Thú Cân
5
Thứ 6 13h30 - 15h30 Bảo Vật Chi Mộng
68 Bích Linh Đơn
5
17h30 - 19h30 Tôn Sư Chi Mộng
68 Thăng Đoạn Thạch
5

SỰ KIỆN KÝ ỨC CHI MỘNG

Nội dung:
 • Thời gian
  • Thời gian bắt đầu: 13h30 thứ 2 hàng tuần.
  • Thời gian kết thúc (dự kiến): 15h30 cùng ngày
  • Thời gian tổng kết và trao giải: 15 ngày sau khi kết thúc event
 • Thể lệ
  • Sứ giả VLCM sẽ đưa ra một sự kiện nào đó liên quan đến game VLCM, nhiệm vụ của người chơi là trả lời đúng mốc thời gian diễn ra sự kiện đó.
  • Sau khi đưa ra sự kiện, Sứ giả VLCM sẽ mở chế độ xếp hàng, sau 5s sẽ chặn chế độ xếp hàng lại và random chọn ngẫu nhiên một số để chọn ra người may mắn được phép trả lời câu hỏi
  • Nếu người được chọn không trả lời đúng câu hỏi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi và tiếp tục quay random để chọn người may mắn thứ hai
  • Người chơi phải trả lời bằng micro
 • Nội dung
  • Trong thời gian hoạt động sẽ có các MC đưa ra những câu hỏi để người chơi trả lời.
 • Lưu ý
  • Người chơi phải tự kiểm tra micro trước khi tham gia event.
  • Quyết định cuối cùng nằm ở Sứ Giả VLCM
Phần thưởng:
 • Người trả lời chính xác nhất sẽ được phần thưởng là 68 Luyện Cốt Đơn
 • Có tổng cộng 5 giải

SỰ KIỆN THỔ VƯƠNG CHI MỘNG

Nội dung:
 • Thời gian
  • Thời gian bắt đầu: 17h30 thứ 2 hàng tuần.
  • Thời gian kết thúc (dự kiến): 19h30 cùng ngày
  • Thời gian tổng kết và trao giải: 15 ngày sau khi kết thúc event
 • Thể lệ
  • Sứ giả VLCM sẽ đưa ra 1 tấm ảnh ở một map nào đó, nhiệm vụ của người chơi là đoán đúng tên map đó.
  • Sau khi đưa ra tấm ảnh, Sứ giả VLCM sẽ mở chế độ xếp hàng, sau 5s sẽ chặn chế độ xếp hàng lại và random chọn ngẫu nhiên một số để chọn ra người may mắn được phép trả lời câu hỏi.
  • Nếu người được chọn không trả lời đúng câu hỏi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi và tiếp tục quay random để chọn người may mắn thứ hai
  • Người chơi phải trả lời bằng micro
 • Nội dung
  • Trong thời gian hoạt động sẽ có các MC sẽ đưa ra những câu hỏi để người chơi tham gia.
 • Lưu ý
  • Người chơi phải tự kiểm tra micro trước khi tham gia event.
  • Quyết định cuối cùng nằm ở Sứ Giả VLCM
Phần thưởng:
 • Người trả lời chính xác nhất sẽ được phần thưởng là 68 Bích Linh Đơn
 • Có tổng cộng 5 giải

SỰ KIỆN BẢO VẬT CHI MỘNG

Nội dung:
 • Thời gian
  • Thời gian bắt đầu: 13h30 Thứ 6 hàng tuần.
  • Thời gian kết thúc (dự kiến): 15h30 cùng ngày
  • Thời gian tổng kết và trao giải: 15 ngày sau khi kết thúc event
 • Thể lệ
  • Sứ giả VLCM sẽ đưa ra một tấm ảnh về một món đồ cổ bất kỳ, nhiệm vụ của người chơi là trả lời đúng tên món đồ cổ đó
  • Sau khi đưa ra tấm ảnh, Sứ giả VLCM sẽ mở chế độ xếp hàng, sau 5s sẽ chặn chế độ xếp hàng lại và random chọn ngẫu nhiên một số để chọn ra người may mắn được phép trả lời câu hỏi.
  • Nếu người được chọn không trả lời đúng câu hỏi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi và tiếp tục quay random để chọn người may mắn thứ hai
  • Người chơi phải trả lời bằng micro
 • Nội dung
  • Trong thời gian hoạt động sẽ có các MC sẽ đưa ra những câu hỏi để người chơi tham gia.
 • Lưu ý
  • Người chơi phải tự kiểm tra micro trước khi tham gia event.
  • Quyết định cuối cùng nằm ở Sứ Giả VLCM
Phần thưởng:
 • Người trả lời chính xác nhất sẽ được phần thưởng là 68 Bích Linh Đơn
 • Có tổng cộng 5 giải

SỰ KIỆN TÔN SƯ CHI MỘNG

Nội dung:
 • Thời gian
  • Thời gian bắt đầu: 17h30 thứ 6 hàng tuần.
  • Thời gian kết thúc (dự kiến): 19h30 cùng ngày
  • Thời gian tổng kết và trao giải: 15 ngày sau khi kết thúc event
 • Thể lệ
  • Sứ giả VLCM sẽ đưa ra các câu hỏi liên quan đến các loại võ công, công pháp trong game, nhiệm vụ của người chơi là trả lời đúng câu hỏi đó
  • Sau khi đưa ra tấm ảnh, Sứ giả VLCM sẽ mở chế độ xếp hàng, sau 5s sẽ chặn chế độ xếp hàng lại và random chọn ngẫu nhiên một số để chọn ra người may mắn được phép trả lời câu hỏi.
  • Nếu người được chọn không trả lời đúng câu hỏi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi và tiếp tục quay random để chọn người may mắn thứ hai
  • Người chơi phải trả lời bằng micro
 • Nội dung
  • Trong thời gian hoạt động sẽ có các MC sẽ đưa ra những câu hỏi để người chơi tham gia.
 • Lưu ý
  • Người chơi phải tự kiểm tra micro trước khi tham gia event.
  • Quyết định cuối cùng nằm ở Sứ Giả VLCM
Phần thưởng:
 • Người trả lời chính xác nhất sẽ được phần thưởng là 68 Thăng Đoạn Thạch
 • Có tổng cộng 5 giải
Top