Cuối tháng 10: Ra mắt Võ Lâm Chi Mộng

Q
uý bằng hữu thân mến,

Lựa chọn thời gian ra mắt Võ Lâm Chi Mộng với cộng đồng game thủ Việt Nam là điều không dễ. Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị thật kỹ lưỡng, BĐH Game Võ Lâm Chi Mộng xin được tiết lộ: VÕ LÂM CHI MỘNG SẮP BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN OPEN BETA.

Thời gian dự kiến ra mắt Võ Lâm Chi Mộng: tuần cuối tháng 10/2011

Kèm theo việc ra mắt Võ Lâm Chi Mộng sẽ là một chuỗi sự kiện hấp dẫn dành cho tất cả bằng hữu. Thời gian cụ thể của việc ra mắt Võ Lâm Chi Mộng sẽ được Ban Điều Hành thông tin đến bằng hữu vào đầu tuần cuối của tháng 10/2011.

Chân thành cáo lỗi cùng Quý bằng hữu về những bất tiện vừa qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng hành trang, cùng bước vào Võ Lâm Chi Mộng.

Top