Đánh bại Bạch Hổ - Phần thưởng cho người chiến thắng

Khi cánh cửa Cổ Mộ mở ra, tứ linh canh giữ càng trở nên hung hãn. Nhân sĩ giang hồ muốn tranh đoạt kho báu ngàn năm, buộc phải chiến thắng tứ linh.

Nhân sĩ vào Cổ Mộ Mật Thất đánh quái nhận được kinh nghiệm gấp đôi so với cùng quái bên ngoài. Tứ linh sẽ xuất hiện vào các thời điểm cố định trong ngày.

Thanh Long

Chu Tước

Huyền Vũ

Bạch Hổ

Từ ngày 02/03/2012, Bạch Hổ sẽ xuất hiện tại Cổ Mộ Mật Thất đẳng cấp 50 - 65. Chiến thắng Bạch Hổ, ngoài các phần thưởng như khi đánh các boss thường khác, nhân sĩ sẽ còn có cơ hội nhận một trong các gói quà: Mật Tịch Đan Điền cấp thấp hoặc Mật Tịch Đan Điền cấp cao. Khi mở các gói quà này, nhân sĩ sẽ nhận được một trong các vật phẩm bên dưới:

Mật tịch Đan Điền cấp thấp Mật tịch Đan Điền cấp cao
1 Ngưng Huyết Ly Hồn (không khóa) 1 Đạn Chỉ Thần Thông (không khóa) 
1 Phá Huyết Cuồng Sát (không khóa) 1 Tả Hữu Hổ Bác (không khóa)
1 Đồ Chiến Văn (không khóa) 1 Đồ Chiến Văn (không khóa)
1 Lưu Vân Trận Pháp (không khóa) 1 Hổ Dực Trận Pháp (không khóa)
1 Tam Tài Trận Pháp (không khóa) 1 Phong Thỉ Trận Pháp (không khóa)
1 Thông Tím (không khóa) 1 Thái Ất Trận Pháp (không khóa) 
1 Ngưng Huyết Ly Hồn (không khóa)
Top