Điện thoại Galaxy Y cuối cùng thuộc về ai?

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Chỉ còn 2 ngày nữa, đợt khuyến mãi Tết Lì xì trao tay sẽ kết thúc. Năm rồng, bằng hữu đã nhận được điều may?

Còn 1 điện thoại Samsung Galaxy Y và rất nhiều phần thưởng đang chờ đợi Quý nhân sĩ. Chỉ còn 2 ngày để nhận lộc đầu năm từ Lì xì trao tay.

Chúc Quý nhân sĩ may mắn đầu năm.

Top