[Điều chỉnh] Ngạo Kiếm Tranh Bá

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm đáp lại sự yêu cầu của đông đảo khách hàng, tính năng Ngạo Kiếm Tranh Bá sẽ được điều chỉnh như sau:

  • Yêu cầu lực chiến: 250.000
  • Võ Lâm Chi Mộng (1-300): tăng thêm 3 kênh
  • VLCM 360game (301 trở đi), ZingMe, ZingPlay giữ nguyên số kênh

Nay kính báo,

BĐH Võ Lâm Chi Mộng,

Top