[Điều chỉnh] Phần thưởng các Phó Bản

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin cập nhật thông tin chỉnh sửa phần thưởng cho tính năng Phó Bản trong game ở phiên bản V61. Nội dung chỉnh sửa như sau:

  • Phó Bản Liên Trảm: thêm 2 vật phẩm Vé Thái Hư Cổ và Võ Tu Đơn
    • Vé Thái Hư Cổ * 2
    • Võ Tư Đơn * 1
  • Phó Bản Vạn Thú Cốc: thêm 2 vật phẩm Rương Tử Kim và Võ Tu Đơn
    • Rương Tử Kim * 3
    • Võ Tư Đơn * 1

Với những thay đổi trên cũng làm thỏa mãn 1 phần nào đó cho các quý nhân sĩ . Và những phiên bản tiếp theo sẽ có những điều chỉnh phần thưởng mới ở các Phó Bản khác, hứa hẹn sẽ có nhiều phần thưởng hơn cho quý nhân sĩ trong quá trình chinh phục trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top