Đỉnh Phong Thú Đã Xuất Hiện Trong Thế Giới Võ Lâm Chi Mộng

Q
úy Nhân Sĩ thân mến,

Chương trình "Bảo Kiếm Tặng Anh Hùng - Hồng Phấn Tặng Giai Nhân" chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin chúc mừng 2 Nhân Sĩ AnhHungXaLo và PhiLongHo đã nhận giải thưởng Mạc Vấn Kiếm.

  • Phần thưởng sẽ được trao trong 7 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình

Một lần nữa, Ban Điều Hành xin chức mừng 2 quý Nhân Sĩ AnhHungXaLo và PhiLongHo và hy vọng sẽ sớm được xứng danh thêm nhiều quý Nhân Sĩ chinh phục được thú cưỡi Đỉnh Phong trong giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top