Dời thời gian ra mắt máy chủ S503 - Quốc Võ

Q
uý Nhân Sĩ thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo dời thời gian ra mắt máy chủ S503 Quốc Võ vì một số phát sinh ngoài ý muốn. BĐH xin chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Máy Chủ Mới

Dời thời gian ra mắt máy chủ S503

Mọi thông tin về thời gian mới ra mắt máy chủ S503 sẽ được cập nhật sớm nhất trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

Mong quý Nhân Sĩ vẫn tiếp tục tham gia trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng!

Kính báo,

Top