Đồng hành cùng Đại Hội Tỷ Võ kỳ XXIII

TALK đồng hành cùng Đại Hội Tỷ Võ:

Đối tượng tham gia:

 • Quý nhân sĩ VLCM đã là thành viên chính thức của CSM Talk TV - Phòng 202 - Võ Lâm Chi Mộng.
 • Cài đặt CSM Talk:

 • Cách lấy Mã Số CSM Talk:
     • Chọn tìm “ Vị trí của tôi”
  • Rê chuột vào nick sẽ hiện ra bảng thông tin cá nhân

Thử Tài Dự Đoán:

 • Thời gian diễn ra: diễn ra cùng với thời gian Trợ Uy (ingame) 21h30 ngày 4/06/2013 đến 19h ngày 5/06/2013.
 • Nội dung:
 • Vào link sau điền thông tin và trả lời các câu hỏi đã được tạo sẵn. Tại đây (link sẽ được public trên website hoặc fanpage/diễn đàn và Room CSM Talk 202 vào thời gian công bố 32 người được trợ uy). Lưu ý nhận bài dự đoán sau khi công bố 32 người được trợ uy
 • Ví dụ:

 • Bấm chọn “Submit” khi hoàn tất !
 

Lưu ý

 • Vui lòng cung cấp Zing ID – Mã số CSM Talk – Tên nhân vật – Tên máy chủ chính xác, để Sứ Giả Võ Lâm Chi Mộng trao thưởng 1 chính xác.
 • Mỗi Zing ID chỉ được tham gia dự đoán một lần duy nhất, tương ứng với nhân vật thuộc Zing ID đó.
 • Thành viên nào sử dụng nhiều hơn 2 Mã CSM Talk cho 1 Zing ID để tham gia dự đoán xem như vi phạm và không được chấp nhận kết quả.
 • Chỉ nhận bài dự đoán từ 21h30 ngày 4/06/2013 đến 19h ngày 5/06/2013. Những bài gửi trước và sau thời gian này sẽ bị loại bỏ.
 
Giải thưởng:
 • Người dự đoán chính xác kết quả & có số dự đoán gần đúng nhất: 368 Thăng Đoạn Thạch
 • Người dự đoán chính xác kết quả & có số dự đoán gần đúng tiếp theo: 268 Thăng Đoạn Thạch
 • Người dự đoán chính xác kết quả & có số dự đoán gần đúng tiếp theo: 168 Thăng Đoạn Thạch

Đấu Giá vật phẩm

Thời gian diễn ra
 • Ngày 06/06/2013
 • Các mốc giờ diễn ra event
  • 14h - 16h: MC Thy Thy
  • 19h - 21h: MC Thy Thy
Nội dung
 • Sứ giả VLCM sẽ lần lượt đưa ra các vật phẩm trong game, nhiệm vụ của người chơi là đoán đúng giá vật phẩm đó.
 • Sau khi đưa ra một dữ liệu, Sứ giả VLCM sẽ mở chế độ xếp hàng, người xếp hàng đầu tiên sẽ được ưu tiên trả lời trước, nếu trả lời sai, quyền trả lời thuộc về người xếp hàng ở vị trí tiếp theo.
 • Người chơi phải trả lời bằng cách talk bằng micro.
 • Quyết định của Sứ Giả VLCM là quyết định cuối cùng.
Phần thưởng
 • Gồm 10 giải, mỗi giải: 68 Thăng Đoạn Thạch và 5 Kinh Nghiệm Đơn x5

Lưu ý

 • Người chơi phải tự kiểm tra micro trước khi tham gia event.
 • Quyết định cuối cùng nằm ở Sứ Giả VLCM.
Top