[Giới Thệu]Đồ Sư Hội

Giới Thiệu

 • Tương truyền rằng Đồ Sư Hội có 8 thức, mỗi thức mang ý nghĩa về các sự kiện của giới Võ Lâm xoay quanh Tạ Tố và Thiếu Lâm Phái.
 • Khi người chơi lĩnh ngộ được tính năng này sẽ nhận được các thuộc tính cộng thêm như Tấn Công, Phòng Thủ, Sinh Lực và Tầng Võ Công

WebGame Nhập Vai Kiếm Hiệp Võ Lâm Chi Mộng 2 - Thần Trang Thần Phong
Giao diện Đồ Sư Hội

Kích Hoạt-Mở Giao Diện Đồ Sư Hội

   • Quý Vị Nhân Sĩ vào biểu tượng Nhận Quà chọn Hoạt Động Đặc Biệt để mở ra giao diện Tính Năng Đồ Sư Hội

WebGame Nhập Vai Kiếm Hiệp Võ Lâm Chi Mộng 2 - Thần Trang Thần Phong

 • Quý Nhân Sĩ tham gia hoạt động Event V251 - Đại Hội Đồ Sư  để tham gia tính năng Đồ Sư Hội

WebGame Nhập Vai Kiếm Hiệp Võ Lâm Chi Mộng 2 - Thần Trang Thần Phong

  • Đồ Sư Hội có 8 tầng và mỗi tầng cần có các nguyên liệu khác nhau để nâng cao thuộc tính.
  • Chi Tiết nguyên liệu như sau:
  • Nguyên liệu cần dùng trong quá trình nâng cấp tính năng Truyền Kỳ-Đồ Sư Hội.
TầngNguyên Liệu Tăng Thuộc Tính
1 Đĩnh Vàng
2 Thông Tím
3 Đá Xung Mạch
4 Tụ Linh Châu
5 Niết Bàn Tịch
6 Tiềm Năng Đơn-Thú Cưỡi
7 Hồn Boss
8 Bang Chủ Lệnh
  • Sau khi tăng thuộc tính Quý Nhân Sĩ cần có thêm Thuần Dương Đơn để lĩnh ngộ ở mỗi tầng

 

Thuần Dương Đơn

WebGame Nhập Vai Kiếm Hiệp Võ Lâm Chi Mộng 2 - Thần Trang Thần Phong

  • Cách nhận: khi đánh bại Đệ Tử Toàn Chân tại bản Đồ Chung Nam Sơn – Trùng Dương Cung Điện có thể nhặt được.

WebGame Nhập Vai Kiếm Hiệp Võ Lâm Chi Mộng 2 - Thần Trang Thần Phong

  • Mong rằng với bài viết giới thiệu này, Quý Nhân sĩ có thể dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu về tính năng mới Truyền Kỳ - Đồ Sư Hội.
  • Chúc Quý Nhân sĩ có những giây phút thật tuyệt vời khi trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng.
Nay Kính Báo

 

Top